Clinics

 Wat hebben we te bieden?
* 20 jaar ervaring met schapen/eenden/ koeien drijven, in zowel Europa als Amerika
* Professionele begeleiding
* Training tot het hoogste niveau
* Individuele aanpak
* De enige plek in Nederland waar ingespeeld word op werken met koeien in een wedstrijd situatie
* officiële ASCA keurmeester helpt je voor te bereiden om succesvol deel te kunnen nemen aan wedstrijden.
 
reserved weekend 13 mrt 2021 / 14 mrt 2021
Annual Bootcamp JJRanch 02 apr 2021 / 05 apr 2021
ASCA Italy 07 mei 2021 / 09 mei 2021
Trial training 15 mei 2021 / 16 mei 2021
ASCA Trials JJRanch 18 mei 2021 / 23 mei 2021
Clinic trial Denmark 15 juli 2021 / 17 juli 2021
trials Germany 22 juli 2021 / 25 juli 2021
reserved weekend 30 juli 2021 / 01 aug 2021
reserved weekend 08 sept 2021 / 12 sept 2021
asca austria 17 sept 2021 / 19 sept 2021

We organiseren ook aanlegtesten  en aanlegtesten voor kennels.
We also organize herding instinct tests. If you wish to do a kennel instinct test let us know.
All breeds welcome/ Alle rassen zijn welkom
 
 Nieuwe tarieven 2020:
 
Tarieven voor schapen/ eenden, normale training:
 
* Proefles 15 euro (ongeveer 2 x 10 minuten)
* Daarna 5 lessen op kaart van 125 euro (2 x 15 minuten per keer) Of per 10 lessen voor 250 euro
* Extra sessie 10 euro.
 
* Losse lessen 35 euro per half uur
 
Vooruit betalen, de lessen kunnen gebruikt worden tot eind 2020
Werken met koeien is er een extra "cattle charge" voor 10 euro
 
 Na 3 keer afzeggen op het laatste moment word er 1 les weg gestreept
 
Nieuw in 2020:
* Gehoorzaamheid bij de schapen.
Er word gewerkt aan lopen aan een losse lijn, zit en blijf, af en blijf en terug komen. 
Er word dus niet met de schapen gedreven, maar ze staan er wel ter afleiding.
Voor honden waar niet mee gedreven hoeft te worden, maar wel jachtgedrag hebben, of ter voorbereiding op het drijven.
Priveles 30 minuten 25 euro
 
De square pen:
 Alle beginnende honden komen eerst  in de squarepen. Hier word getest of de hond terug komt als je hem roept, of jij je hond kan sturen,  en of de hond nauwe ruimtes in wil gaan. De pen is ongeveer 10 bij 6 meter.
All dogs will begin in the square pen. We test the dogs recall and see if you can control your dog. We test if the dog will go in tight spaces. The pen is about 6 by 10 meters
 
 
De alleyway :
 Werken aan het pennen, hoe schapen uit de takepen halen  en het gebruik van de alleyway om vee te sorteren.
Work on penning stock, taking sheep out of a pen and using the alleyway to sort stock
 
De arena :
 Het  onder controle houden van je hond in de arena en de diverse ASCA parcoursen oefenen. Tot en met het advanced level.
Keeping control on your dog in the ASCA arena, and practising the different courses, till the advanced level.
 
Het open veld :
 De mogelijkheid bestaat om met enkele schapen op het open veld te trainen. Ook zal dit veld gebruikt worden om met meerdere mensen tegelijk te trainen.
There is the possibility to work your dog on sheep in a open field. We also use this field to work multiple dogs at the same time.
 
De training is gebaseerd op het feit dat jij je eigen hond werkt. De instructie werkt je hond in principe  niet.
Indien nodig zal je hond gecorrigeerd worden door de instructie, ter bescherming van het vee.
 Training is based on you working your dog. The instruction does not nessesarily work your dog.
your dog will be corrected by the instructor when needed to protect the stock.
 
Verschillende soorten training: ( different training levels)
·         Aanlegtesten :  Je hond word getest in de square pen op zijn interesse in het vee, en het vermogen om te luisteren bij vee. Als de hond geen interesse toont, gaat hij mee naar het veldje, waar meer ruimte is zodat we kunnen bekijken of de hond zich daar comfortabeler voelt.
*     Instincttest : We test your dogs interest and biddability on sheep in the squarepen. When the dogs shows no interest, we take him to the small field, where there is more space.
 
·         Trainings weekenden :  Een volledig weekend met training voor alle niveaus. Meestal zal er gewerkt worden met schapen en / of eenden.
*     Trainings weekends : Compleet weekend for all levels. Working with sheep and / or ducks
 
·         Clinics :  weekendtrainingen met koeien erbij, voor alle niveaus.
*     Clinics: weekendtraining including cattle, all levels.
 
·         Trailtraining : training voor de trials, bestemd voor mensen die graag wedstrijden lopen. De mogelijkheid bestaat om “oefen runs”te maken op alle vee, waarna je commentaar krijgt op je prestatie. Er word gekeken hoe je het beste kan presteren op de wedstrijd.
*     Trail training clinic is a clinic for people who like to train for a trial. You get help improving your handling skills in a trial situation. These clinics are not for beginning teams. The training is focussed on the handler, not on the dog. A certain control on your dog is neccesary.
 
·         Bootcamp:  4 dagen lang trainen met je hond.
*     Bootcamp : 4 days of training with your dog.

Image Gallery

View the embedded image gallery online at:
http://jjranch.nl/clinics.html#sigProIdfd6ed31778